Brand- en ontruimings installaties

De gevolgen van een brand zijn vaak niet te overzien. Helaas is het niet mogelijk de kans op brand geheel uit te sluiten. Vroegtijdige detectie van een brand is essentieel. Dit om de schade te beperken en mensenlevens te redden. Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand in een vroegtijdig stadium ontdekken, lokaliseren en alarmeren, waardoor het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen getroffen kunnen worden om schade voor de mens en uw pand te beperken.  Samen met betrouwbare partners zoals OSEC BV, STB Security en TEF Brandbeveiliging hebben wij de juiste partners voor u in huis als het gaat om betrouwbare branddetectie.

Naast de brand- en ontruimingsinstallaties kunnen wij u met extra diensten van dienst zijn zoals blusinstallaties voor serverruimte en keuken.